Què és CATFOREST-producte forestal Catalunya?

CATFOREST-producte forestal Catalunya és una iniciativa del sector forestal català amb la finalitat de permetre a prescriptors, consumidors i la societat en general, identificar els productes forestals dels boscos de Catalunya en el mercat, amb garantia de sostenibilitat (gestió forestal sostenible), proximitat (Origen català-Boscos de Catalunya) i qualitat (estàndards de qualitat).

 

Mitjançant l’Associació Catalana Promotora de la Certificació Forestal (ACPCF) més endavant PEFC CATALUNYA, titular de la marca, impulsa la creació de la Marca de Garantia CATFOREST on inicialment acull els següents productes forestals: fusta estructural, fusta serrada, estella, pèl·let, llenya i briquetes.

 

La representativitat i l’experiència en la certificació forestal posicionen a l’ACPCF com el millor punt de trobada del sector per a la creació d’aquesta Marca, ja que està representada per totes les baules del sector forestal, des de la propietat forestal pública i privada, passant per organitzacions agràries, empreses de treballs forestals, indústria, i altres sectors com els consumidors, món acadèmic i universitari, grups ecologistes, entre d’altres. 

Aquesta Marca neix amb la credibilitat que li dona la necessitat de disposar d’un Certificat de Gestió Forestal Sostenible i de Cadena de Custòdia per part d’una tercera part independent. Per tal que CATFOREST-producte forestal Catalunya pugui ser finalment utilitzat com a identificació dels productes.

Avantatges de la identificació dels productes forestals de Catalunya en el mercat:

  • Aporten un valor afegit a uns productes ja de per sí sostenibles i renovables.
  • Les empreses i comercialitzadores locals poden augmentar la seva competitivitat en el mercat local de proximitat i millorar la seva Responsabilitat Social Corporativa (RSC), potenciant els circuits curts de baixa petjada de carboni.
  • Els productes forestals locals poden, en definitiva, veure’s revaloritzats, facilitant la gestió forestal necessària.