Noticies

Entrevista CATFOREST a l'empresa LLENYES GÜELL

Dilluns, 20 de març de 2017
  • Joan Güell. Gerent de Llenyes Güell

LLENYES GÜELL

Quina és l'activitat empresarial de l'empresa?

Actualment, la nostra empresa és al capdavant del mercat català treballant en la distribució de diferents tipus de llenya seca envasada en diversos formats. A més, aquests últims anys, hem estat apostant pels biocombustibles, com el pèl·let i les briquetes, amb l'objectiu d'atendre la pluralitat que ens demana la societat del moment.

Tots els productes de Llenyes Güell tenen la certificació PEFC i CATFOREST. La certificació PEFC verifica que la llenya que es comercialitza prové de boscos gestionats d'acord amb criteris ecològics, socials i econòmics basats en requisits internacionals. I la certificació CATFOREST, a més de la sostenibilitat, garanteix també qualitat i proximitat.

Llenyes Güell, només ofereix productes de proximitat procedents dels boscos catalans. L'empresa es nodreix de llenyes procedents del Parc Natural del Montseny i del massís de les Guilleries.

Llenyes Güell es caracteritza per aplicar criteris de Responsabilitat Social Corporativa (RSC), i es compromet d'aquesta manera amb desenvolupament sostenible del sector.

Fa temps que disposeu del Certificat PEFC, i a principis de 2016 us vau adscriure a la Marca CATFOREST. Quins avantatges tenen aquestes marques per comercialitzar les llenyes? Ha repercutit en les vostres vendes?

D'avantatges ben pocs, atès que el consumidor final no té prou informació i desconeix el significat i el valor d'aquestes certificacions. En aquests moments, les certificacions no han repercutit en les nostres vendes malgrat l'esforç que suposa per a nosaltres renovar any rera any la certificació.

Des del punt de vista de la Responsabilitat Social Corporativa (RSC) de l'empresa, creieu que el segell CATFOREST li atorga un valor afegit?

Sí, però caldria que el consumidor ho pogués apreciar, i no és només responsabilitat nostra, sinó de l'organisme que ha creat la marca.

La gent està cada cop més conscienciada a valorar els productes de proximitat, de km 0. Com valoren els vostres clients la marca CATFOREST al respecte?

Només una minoria dels nostres clients aprecia aquest aspecte. En els productes forestals, malauradament, encara es prioritza més el preu que no pas l'origen del producte i la procedència de boscos gestionats de manera sostenible.

CATFOREST va néixer per iniciativa de tot el sector forestal agrupat en PEFC Catalunya i està creada per potenciar i valoritzar els productes forestals dels boscos de Catalunya amb garantia de sostenibilitat, proximitat i qualitat. Creieu que pot ser una bona eina per contribuir a dinamitzar un mercat de fusta local de Catalunya i per a Catalunya?

Hauria de ser una bona eina, però queda molt per fer. El nostre desig és que de mica en mica es vagi prenent més consciència, i que tant els productors de productes forestals com els consumidors prioritzin la qualitat dels productes per sobre del preu, ja que mantenir les certificacions té els seus costos.

  • Sac de llenya certificat PEFC i CATFOREST
[...]
Carregant...