Entitats Responsables Col·laboradores adherides a la marca de garantia CATFOREST

L'Associació Catalana Promotora de la Certificació Forestal, titular de la marca de garantia CATFOREST, a 29 de juny de 2018, presenta les següents dades:

 

Organització

Número Llicència CATFOREST

Vigència certificat CATFOREST

Web

CENTRE DE LA PROPIETAT FORESTAL

CATFOREST/05-00001-ERC

13/11/2020

www.gencat.cat/cpf

ENS CATALÀ SOL·LICITANT DE LA CERTIFICACIÓ FORESTAL PEFC (ENSCAT)

CATFOREST/05-00002-ERC

13/11/2020

www.enscat.org

CONSORCI FORESTAL DE CATALUNYA

CATFOREST/05-00003-ERC

16/11/2020

www.forestal.cat

GREMI FUSTA I MOBLE

CATFOREST/05-00004-ERC

27/05/2021

www.gremifusters.com

UNIÓ DE PAGESOS DE CATALUNYA

CATFOREST/05-00005-ERC

06/07/2021

www.uniopagesos.cat

ASSOCIACIÓ D'ENTITATS LOCALS PROPIETÀRIES FORESTALS DE CATALUNYA (ELFOCAT)

CATFOREST/05-00006-ERC

10/08/2021

www.elfocat.cat

FORESTAL CATALANA, S.A.

CATFOREST/05-00007-ERC

25/11/2021

forestalcatalana.gencat.cat