Empreses Transformadores adherides a la marca de garantia CATFOREST

L'Associació Catalana Promotora de la Certificació Forestal, titular de la marca de garantia CATFOREST, a 29 de juny de 2018, presenta les següents dades:

 

Empresa

Número Llicència CATFOREST

Vigència certificat CATFOREST

Producte emparat per la marca

Web

JOAN GÜELL (LLENYES GÜELL)

CATFOREST/03-00001-ET

10/11/2020

Llenya

www.llenyesguell.com

APLICACIONS ENERGÈTIQUES DE LA FUSTA, S.L. (ENERBIO)

CATFOREST/03-00002-ET

10/11/2020

Pél·let

www.enerbio.es

SERRADORA BOIX, S.L.

CATFOREST/03-00003-ET

23/12/2020

Fusta no estructural

www.serradoraboix.com

MANZANO ARBÚCIES, S.L.

CATFOREST/03-00004-ET

02/03/2021

Estella

www.matfor.cat

SALA FORESTAL, S.L.

CATFOREST/03-00005-ET

02/03/2021

Estella

www.salaforestal.com

SERRADORA CAMPAMÀ, S.L.

CATFOREST/03-00006-ET

02/03/2021

Fusta no estructural

www.scampama.com

ECONOVA EUROPE, S.L.

CATFOREST/03-00007-ET

02/03/2021

Estella

www.econova.biz

J. FAMADAS, SLU

CATFOREST/03-00008-ET

04/04/2021

Estella

www.jfamadas.com

MADERERA GERUNDENSE, S.A.

CATFOREST/03-00009-ET

26/04/2021

Fusta no estructural

www.madegesa.com

FORESTAL SOLIVA, S.L.

CATFOREST/03-00010-ET

23/05/2021

Estella

www.forestalsoliva.com

EXPLOTACIONS FORESTALS DE L'ALT URGELL, S.A.

CATFOREST/03-00011-ET

27/06/2021

Fusta serrada

Estella

www.efausa.es

MADERAS PERARNAU, S.A.

CATFOREST/03-00012-ET

24/11/2021

Fusta no estructural

www.maderasperarnau.net

DIFUST, SCCL

CATFOREST/03-00013-ET

21/12/2021

Fusta serrada

www.difust.com

FUSTES SEBASTIÀ, SL

CATFOREST/03-00014-ET

03/03/2022

Fusta estructural

www.sebastia.es

TAE Transports i serveis integrals, S.L.

CATFOREST/03-00015-ET

15/03/2022

Fusta no estructural

www.taetransports.com

MADERAS CORTADA DOMÈNECH, S.A.

CATFOREST/03-00016-ET

28/04/2022

Fusta no estructural


 

FUSTES SOLÀ, SL

CATFOREST/03-00017-ET

28/04/2022

Fusta no estructural, Biomassa

www.fustessola.com

AGROFORESTAL

VALLESANA, SCCL

CATFOREST/03-00018-ET

07/09/2022

Llenya