Empreses d’Aprofitament Forestal adherides a la marca de garantia CATFOREST

L'Associació Catalana Promotora de la Certificació Forestal, titular de la marca de garantia CATFOREST, a 29 de juny de 2018, presenta les següents dades:

 

EMPRESA

Número Llicència CATFOREST

Vigència Certificat CATFOREST

Web

EXCAVACIONS ROSELL, S.L.

CATFOREST/02-00002-EAF

17/11/2020

www.excavacionsrosell.com

FUSTES RIBAS, S.L.

CATFOREST/02-00001-EAF

17/11/2020

www.explotacionsforestalsgirona.com

J. FAMADAS, SLU

CATFOREST/02-00005-EAF

04/04/2021

www.jfamadas.com

MANZANO ARBÚCIES, S.L.

CATFOREST/02-00003-EAF

17/11/2020

www.matfor.cat

SALA FORESTAL, S.L.

CATFOREST/02-00004-EAF

02/03/2021

www.salaforestal.com

FORESTAL CATALANA, S.A.

CATFOREST/02-00006-EAF

25/11/2021

www.forestalcatalana.gencat.cat

AGROFORESTAL VALLESANA, SCCL CATFOREST/02-00008-EAF 15/01/2023 _______________________________________

AGRUPACIÓ FORESTAL DEL MONTNEGRE I EL CORREDOR

CATFOREST/02-00008-EAF

25/01/2021

 

ASSOC. DE PROP. DEL MONTNEGRE I EL CORREDOR

CATFOREST/02-00009-EAF

25/01/2021