Noticies

CATFOREST-producte forestal Catalunya

Dilluns, 2 de febrer de 2015
  • CATFOREST-Producte forestal Catalunya

MARCA DE GARANTIA de Productes Forestals de Catalunya

CATFOREST- producte forestal Catalunya és una iniciativa del sector forestal català amb la finalitat de permetre a prescriptors, consumidors i la societat en general, identificar els productes forestals dels boscos de Catalunya en el mercat, amb garantia de sostenibilitat (gestió forestal sostenible), proximitat (Catalunya) i qualitat (estàndards de qualitat).

L’Associació Catalana Promotora de la Certificació Forestal, titular de la Marca, ha iniciat els tràmits de registre de la Marca de Garantia CATFOREST- producte forestal Catalunya on inicialment acull els següents productes forestals: fusta estructural, fusta serrada, estella, pèl•let, llenya i briquetes.

Aquesta Marca neix amb la credibilitat que li dona la necessitat de disposar d’un Certificat de Gestió Forestal Sostenible i de Cadena de Custòdia per part d’una tercera part independent, per tal que CATFOREST-producte forestal Catalunya pugui ser utilitzat com a identificació dels productes.

Els avantatges de la identificació dels productes forestals de Catalunya en els mercats locals de proximitat, poden aportar un valor afegit a uns productes ja de per sí sostenibles i renovables, com també a les empreses i comercialitzadores locals poden augmentar la seva competitivitat i millorar la seva Responsabilitat Social Corporativa (RSC) potenciant els circuits curts de baixa petjada de carboni.
 

¿Qui pot utilitzar la marca CATFOREST-producte forestal Catalunya?

1. Propietaris/es forestals
2. Empreses d’aprofitament forestal/recol•lecció, envasadores i/o transformadores de productes forestals
3. Empreses comercialitzadores de productes d’origen forestal
4. Entitats responsables col•laboradores públiques i/o privades

 

 

[...]
Carregant...